92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Van YOSHITAKE

 • Giảm thanh
 • Giảm thanh

  Giá: Liên hệ

  Model: VB-7, VB-7S, MS-6, MS-1, MS-3-13, MS-2, MS-4-13

 • Lọc
 • Lọc

  Giá: Liên hệ

  Model: SY-5, SY-40, SY-40H, SY-40EN, SY-40C-N, SY-9, SY-17, SY-37, SY-6, SY-6-N, SY-24, SY-24-N, SY-2, SY-8, SY-38, SY-20-10, SY-20-20, SY-10-30, SY-13, SU-20, SU-20S, SU-20C, SU-20H, SU-10, SU-10S, SU-50H, SU-50S, ST-10, SU-6, SU-55F, SW-10, SW-10S, ST-1-10,

 • Van cơ
 • Van cơ

  Giá: Liên hệ

  Model: BSV-2EN, BSV-10F, BSV-20F, GLV-10, GLV-16, GLV-10F, GLV-20F, GLV-1, BLV-1, BLV-1S, BLV-2SF, BFV-1S

 • Kính quan sát/ Đồng hồ lưu lượng
 • Kính quan sát/ Đồng hồ lưu lượng

  Giá: Liên hệ

  Model: SL-1S, SL-1F, SF-1S, SF-1F, SB-1S, SB-1F, 150L-F, 150F-F, 150L-13S, 150L-13F, 150F-13S, 150F-13S, F150F-13F, 150F-13F, 400, FS-I-Z, FSJ-B, FS-B, FS-II-P, FS-M, FS-IV

 • Van xả khí
 • Van xả khí

  Giá: Liên hệ

  Model: TA-3, TA-2, TA-3C, TA-3C-N, TA-2C, TA-18ML, TA-22ML, TA-16, TA-16L, TA-16CVA, TA-16CVS, TAV-2, TAV-4, VB-20

 • Van điện từ / Van động cơ
 • Van điện từ / Van động cơ

  Giá: Liên hệ

  Model: DP-10, DP-100, DP-100F, DP-100-C, DP-100F-C, DP-100-D, DP-100F-D, DP-200, DP-200F, DP-200-N, DP-200F-N, DP-12C, DP-12D, DP-12CD, DP-14C, DP-16,  DP-16C, DP-18, DP-18C, DD-2, DD-3, DBLV-2SF, MD-35R, MD-36R, MD-53, MD-54, MD-55, DBFV-1S

 • Bẫy hơi / Bẫy khí
 • Bẫy hơi / Bẫy khí

  Giá: Liên hệ

  Model: TSF-10, TSF-10F, TSF-11, TSF-11F, TSF-8, TSF-10S, TSF-10SF, TSF-11S, TSF-11SF, TSF-12, TSF-13, TSF-13F, TF-1, TF-2, TB-20, TB-20F, TB-5, TD-10NA, TD-30NA, TSD-7, TSD-7F, TSD-42, TSD-42F, TSD-46, TS-7, TS-8, TSF-8AT, TSF-11AT

 • Van giảm áp
 • Van giảm áp

  Giá: Liên hệ

  Model: GP-1000HEN, GP-1001, GP-1002, GP-1010, GP-1010S, GP-1000S, GP-1000SS, GP-1000AS, GP-1200, GP-1210, GP-1200S, GP-1210S, GP-1200SS, GP-1000T, GP-1010T, GP-1000TS, GP-1010TS, GP-1200T, GP-1210TS, GP-1000TSS, GP-1000TAS, ​GP-1200TSS, GP-2000CS, GDK-2000,

 • Van an toàn & Van hồi lưu
 • Van an toàn & Van hồi lưu

  Giá: Liên hệ

  Model: AL-150, AL-150L, AL-150H, AL-150T, AL-150TML, AL-150TR, AL-150T-N, AL-140, AL-140H, AL-140T, AL-24, AL-24F, AL-4, AL-4T, AL-4S, AL-4ST, AL-5, AL-6, AF-10EN, AF-5, AF-5S, AF-4, AF-4M, AF-1, AF-2, AL-52F-95, AL-52F-95, AL-72F-95, AL-50, AL-68-97

Thương hiệu
Xuất xứ
Loại
Áp suất
Kiểu kết nối
Vật liệu thân
Vật liệu đĩa/bi
Vật liệu đệm/màng/lưới