Industrial Piping System

  • VAN BI
  • VAN BI

    Giá: Liên hệ

    Model:

Danh mục
Thương hiệu
Xuất xứ
Loại
Áp suất
Kiểu kết nối
Vật liệu thân
Vật liệu đĩa/bi
Vật liệu đệm/màng/lưới