Cầu thang gấp

  • Cầu thang gấp
  • Cầu thang gấp

    Giá: Liên hệ

    Model: Folding Stairs - Balance System Pneumatic or Hydraulic

Danh mục
Thương hiệu
Xuất xứ
Loại
Áp suất
Kiểu kết nối
Vật liệu thân
Vật liệu đĩa/bi
Vật liệu đệm/màng/lưới