Tết chèn

 • Tết chèn
 • Tết chèn

  Giá: Liên hệ

  Model: Compression Packings

 • Hybrid
 • Hybrid

  Giá: Liên hệ

  Model: Hybrid

Danh mục
Thương hiệu
Xuất xứ
Loại
Áp suất
Kiểu kết nối
Vật liệu thân
Vật liệu đĩa/bi
Vật liệu đệm/màng/lưới