92/38, Đường số 12, Khu phố 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Van Cơ/Lọc/Kính Quan Sát

 • Giảm thanh
 • Giảm thanh

  Giá: Liên hệ

  Model: VB-7, VB-7S, MS-6, MS-1, MS-3-13, MS-2, MS-4-13

 • Lọc
 • Lọc

  Giá: Liên hệ

  Model: SY-5, SY-40, SY-40H, SY-40EN, SY-40C-N, SY-9, SY-17, SY-37, SY-6, SY-6-N, SY-24, SY-24-N, SY-2, SY-8, SY-38, SY-20-10, SY-20-20, SY-10-30, SY-13, SU-20, SU-20S, SU-20C, SU-20H, SU-10, SU-10S, SU-50H, SU-50S, ST-10, SU-6, SU-55F, SW-10, SW-10S, ST-1-10,

 • Van cơ
 • Van cơ

  Giá: Liên hệ

  Model: BSV-2EN, BSV-10F, BSV-20F, GLV-10, GLV-16, GLV-10F, GLV-20F, GLV-1, BLV-1, BLV-1S, BLV-2SF, BFV-1S

 • Kính quan sát/ Đồng hồ lưu lượng
 • Kính quan sát/ Đồng hồ lưu lượng

  Giá: Liên hệ

  Model: SL-1S, SL-1F, SF-1S, SF-1F, SB-1S, SB-1F, 150L-F, 150F-F, 150L-13S, 150L-13F, 150F-13S, 150F-13S, F150F-13F, 150F-13F, 400, FS-I-Z, FSJ-B, FS-B, FS-II-P, FS-M, FS-IV

Thương hiệu
Xuất xứ
Loại
Áp suất
Kiểu kết nối
Vật liệu thân
Vật liệu đĩa/bi
Vật liệu đệm/màng/lưới