Thiết bị PCCC HD FIRE

  • Lọc Y
  • Lọc Y

    Giá: Liên hệ

    Model: Y-Type Strainers

Danh mục
Thương hiệu
Xuất xứ
Loại
Áp suất
Kiểu kết nối
Vật liệu thân
Vật liệu đĩa/bi
Vật liệu đệm/màng/lưới